Shqiperi

Ngritja e Standardeve të Industrisë dhe Rritja e Ndërgjegjësimit Gjithnjë e Më Shumë

Projektet në të gjithë Shqipërinë po i japin një peshë të veçantë qëndrueshmërisë, duke synuar të rrisin standardet e industrisë dhe të promovojnë ndërgjegjësimin tek vendasit.

Turizmi i qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor ka qenë gjithmonë një sfidë. Megjithatë, investimet e mëdha dhe përpjekjet e koordinuara janë bërë për të zhvilluar turizmin e qëndrueshëm në këtë rajon. Fatkeqësisht, shumë vendas, veçanërisht gjatë pandemisë, kanë qenë të rezervuar për të fokusuar në përfitimet afatgjata në vend të mbijetesës së menjëhershme. Balkan Green, një iniciativë rajonale për të ngritur standardet dhe ndërgjegjësimin për qëndrueshmërinë në industrinë e turizmit, synon të bëjë këtë praktikë më të arritshme dhe më tërheqëse për banorët.

Konceptualisht, trendi i turizmit të përgjegjshëm po fillon të ndryshojë. Në vitin 2022, për shembull, është vënë re një interes më i madh për qëndrueshmërinë në të gjithë sektorin, pasi zhvillimi dhe menaxhimi i qëndrueshëm ka filluar të lidhet gjithnjë e më shumë me përshtatjen, besimin e klientëve, kufizimin e ndikimeve negative dhe kursimin e kostove.

Asnjëherë kjo nuk është bërë më e dukshme se në Shqipëri. Në mars të vitit 2022, partnerët e SUSTOUR (Zhvillimi i Destinacioneve të Qëndrueshme të Turizmit), një projekt i financuar nga BE-ja përmes programit COSME, hapën një thirrje për SME-të për të aplikuar në një program mbështetje të gjerë për të përmirësuar performancën e tyre në fushën e qëndrueshmërisë. Synimi ishte të zgjidhen 175 operatorë turistikë dhe agjenci udhëtimi për të marrë pjesë. Përfundimisht, ata pranuan tre herë më shumë SME, nga 35 vende evropiane, duke përfshirë 14 SME nga Shqipëria, numri më i lartë i pjesëmarrësve nga një vend i Ballkanit Perëndimor.

Kjo është një hap premtues për turizmin e qëndrueshëm në vend dhe rajon. Në fakt, numri i aplikimeve nga Ballkani Perëndimor ishte shumë më i lartë se sa pritej, duke treguar se interesimi i pronarëve të biznesit për të zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme po rritet.

Programi SUSTOUR, i cili filloi në korrik të vitit 2022, do të vazhdojë deri në fund të qershorit 2023. Operatorët turistikë dhe agjencitë e udhëtimit që marrin pjesë kanë mundësinë të zgjedhin midis çmimeve “Partneri i Travelife” ose “Certifikimi”, të bazuar në standardet e Këshillit Global për Turizëm të Qëndrueshëm (GSTC) për menaxhimin e qëndrueshëm në industrinë e turizmit. Alternativisht, ata mund të përfshihen në një program të specializuar që fokusohet në tema specifike, si plastika e qëndrueshme, karboni, menaxhimi i zinxhirit të furnizimit ose certifikimi për ekskursionet në bregdet.

Programi do të përfshijë trajnime online, mbështetje të personalizuar dhe në grup, si dhe shkëmbime ndërmjet pjesëmarrësve. Pjesëmarrësit do të inkurajohen gjithashtu të marrin pjesë në tregjet evropiane të turizmit, ku ata do të prezantohen dhe do të organizohen ngjarje për shkëmbim përvojash, duke përfshirë prezantime të çmimeve për ata që kanë përfunduar programin e tyre.

Balkan Green po mbështet këtë program duke ofruar trajnime dhe pjesë financim për 37 pjesëmarrës në Evropën Juglindore. Përfaqësuesit e Balkan Green, deri tani një numër prej pesë, janë trajnuar si trajnerë Travelife për të përmbushur kërkesat e synimeve ambicioze të SUSTOUR për të trajnuar njëkohësisht mbi 600 operatorë turistikë dhe agjenci udhëtimi evropianë në menaxhimin e qëndrueshëm. Trajnerët tanë gjithashtu do të organizojnë veprimtari dhe burime shtesë mbështetëse për SME-të pjesëmarrëse në rajon.

Për të marrë pjesë në këtë lëvizje dhe për të parë një listë të plotë të pjesëmarrësve, ju lutemi vizitoni faqen e internetit.”

End of story